http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Sunday, January 29, 2006

DANH SÁCH HOC VIÊN

1. Nguyễn Kiến Châu - 10/10/1973, Bến Tre -
Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiễu -Bến Tre
2. Phạm Thị Cúc - 10/07/1967, Bến Tre -

Trung Tâm Y Tế Mỏ Cày -Bến tre
3. Trương Lê Đạo - 19/3/1963, Huế-

Bệnh Viện Da Liễu TpHCM
4. Lê Quang Huy - 23/8/1968, Hậu Giang-

Trạm Da Liễu Đồng Tháp
5. Đào Thùy Tâm Huỳnh- 08/05/1972, Tây Ninh-

Trung Tâm Y tế Chợ Mới-An Giang
6. Nguyễn Đình Khoan- 05/09/0961, Đồng Nai -

TTYT KCN Đồng Nai
7. Hồ Thị Ngọc Khương- 15/04/1970, Long An
8. Nguyễn Vũ Nguyên - 4/10/1977, Huế -

TTĐT & BD CBYT Đà Nẵng
9. Dư Hoàng Tiên - 30/12/1964, Cà Mau
10.Dương Thị Lệ Trang-31/3/1977, Ninh Thuận-

BV Tỉnh Ninh Thuận
11. Từ Tuyết Tâm - 21/4/1974, Vĩnh Long -

Trung Tâm Da Liễu Cần Thơ
12. Đỗ thị Thanh Tâm - 10/05/1974, Tp HCM -

Bệnh Viện Da Liễu TpHCM