http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Wednesday, March 22, 2006

Keep Your Friendship Warm Forever!

Bs.Nguyễn Vũ Nguyên (sưu tầm)
Bs. Trương Lê Đạo (format)

Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ? Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.


Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ. Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.

Bây giờ hãy gửi thông điệp này đến những người xung quanh bạn trong vòng 5 phút!Không có chuyện gì xảy ra nếu bạn không gửi, nhưng nếu bạn gửi họ sẽ cảm thấy may mắn! (vì có những người bạn luôn quan tâm đến mình)


Everyone always tells their friends they'll be "Friends Forever," but How Often does that last? You might be best friends one year, pretty good friends then next, don't talk often the next year, and don't want to talk the year after that!

So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.

Let old friends know you haven't forgotten them, and tell new friends you never will.Remember, everyone needs a friend.Someday you might feel like you have no friends at all, but just remember this and take comfort in knowing somebody out there cares about you and always will.

Now send this to those people within the next 5 minutes!Nothing will happen if you don't, but those people will feel blessed!