http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Sunday, December 24, 2006

DIỄN ĐÀN DA LIỄU

http://z8.invisionfree.com/dalieu hay:
http://www.dalieu.net.ms

Chào quý đồng nghiệp!

Forum này dành cho các bác sĩ chuyên khoa Da Liễu và các bác sĩ quan tâm về bệnh da, bệnh STD, bệnh Hansen, phẫu thuật da. Các bạn có thể đăng 'posts, messages, links, email, uploaded files, usernames'hoặc bất cứ tài liệu nào tạo ra để trao đổi thông tin, hội chẩn, giải trí.