http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Thursday, March 08, 2007

Chúc Mừng Ngày 8/3


Thân chúc các bạn học viên nữ của lớp chuyên khoa I Da liễu 2004 - 2006,
ĐHYD TpHCM:

Luôn luôn trẻ đẹp và thành đạt.