http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Tuesday, December 04, 2007

Thành Kính Phân Ưu


TOÀN THỂ HỌC VIÊN LỚP CKI DA LIỄU KHÓA 2004-2006
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CÔ: TÊRÊSA NGUYỄN THỊ TRANG
Từ trần ngày: CN, 2/12/2007
An táng ngày: thứ 4, 5/12/2007
Hưởng thọ: 90 tuổi
Phu nhân: Gs. Nguyễn Văn Út
Thân mẫu cô: Ths.Bs. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ