http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Thursday, October 01, 2009

Một số hiểu biết mới về cơ chế bệnh sinh, lâm sàng bệnh bạch biến, Ts Bs Vũ Mạnh Hùng,