http://ckdl.blogspot.com; FACEBOOK: VN Dermatology

Thursday, February 06, 2014

Lịch xét nghiệm và tiêm chủng của Viện Paster Tp.HCM

252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
ĐT: 08-38297308
www.paster-hcm.org.vn
Email: paster@paster-hcm.org.vn